Proclaimer2018-05-14T10:28:46+01:00

Proclaimer voor

Harmsen Voegwerken & Reinigingstechniek B.V. (Kamer van Koophandel: 09111158) Verleent u hierbij toegang tot:

 • Harmsen Voegwerken & Reinigingstechniek B.V.(“de Website”) en nodigt u uit om de door ons aangeboden informatie en diensten af te nemen.

Wijzigingen website

 • Harmsen Voegwerken & Reinigingstechniek B.V. kan op deze website op elk moment de inhoud aanpassen of onderdelen verwijderen. Aan u als bezoeker zullen wij daar niet steeds een specifieke mededeling over doen.

 

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zorgvuldigheid

 • Harmsen Voegwerken & Reinigingstechniek B.V. werkt hard om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Mocht u stuiten op een onjuistheid dan horen wij dat graag via info@Harmsen Voegwerken & Reinigingstechniek B.V..

Voor alle duidelijkheid: Geen garantie

 • De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Uiteraard geldt de reguliere garantie op de producten en diensten wel.

Bij hyperlinks

 • Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden zal Harmsen Voegwerken & Reinigingstechniek B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 • Uiteraard geldt ook hierbij de zorgvuldigheid onder punt 1.

 

AUTEURSRECHTEN

De rechten zijn van Harmsen Voegwerken & Reinigingstechniek B.V.

 • Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op de Website liggen bij Harmsen Voegwerken & Reinigingstechniek B.V..
 • Een werk van Harmsen Voegwerken & Reinigingstechniek B.V. gebruiken kan, maar dan alleen onder de volgende voorwaarde:

Toestemming

 • Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming vanHarmsen Voegwerken & Reinigingstechniek B.V..
 • Dit geldt niet voor regelingen van dwingend recht zoals het citaatrecht. Dit is uw recht om onze materialen op een passende wijze, o.a. met bronvermelding, te citeren.

 

OVERIG

Wijzigingen

 • Deze proclaimer kan wijzigen, Harmsen Voegwerken & Reinigingstechniek B.V. zal hierover wanneer mogelijk een mededeling doen op de website.

Vragen

 • Harmsen Voegwerken & Reinigingstechniek B.V. staat altijd open voor al uw vragen. Hebt u een algemene vraag of een vraag over deze proclaimer, neem dan contact op via: info@Harmsen-Voegwerken.nl

Versie

 • De huidige versie is 1.0 d.d. 26/02/18.