Verwijderen Verflagen monumentaal pand + knipvoegwerk

>>Verwijderen Verflagen monumentaal pand + knipvoegwerk