Imposante bedrijfshal voor Harmsen Voegwerken & Reinigingstechniek BV

>>Imposante bedrijfshal voor Harmsen Voegwerken & Reinigingstechniek BV

Imposante bedrijfshal voor Harmsen Voegwerken & Reinigingstechniek BV

Harmsen Imposante Hal Contact

Hieronder leest u het door Willy Hermans redactionele stuk in de Contact.

HENGELO – Op de hoek van de Winkelsweg en Zelhemseweg is afgelopen jaar de imposante be- drijfshal van Harmsen Voegwer- ken & Reinigingstechniek BV ver- rezen. Eigenaar Peter Harmsen is trots op de nieuwe hal, al is deze niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Na de ontdekking dat de bouw te dicht bij een hogedruk- gasleiding lag moest het nieuwe onderkomen worden verplaatst. Het kostte tijd en geld, maar het uiteindelijke resultaat is een fantastische blikvanger die de entree van Hengelo vanuit Zelhem zeer zeker verrijkt.

Historie

De historie van het Hengelose be- drijf gaat meer dan honderd jaar en drie generaties terug. Alpert & Antoon Harmsen startten in 1911 in het Hengelose buitengebied met een metselbedrijf, de zoon van Antoon, Toon Harmsen, richtte zich specifiek op het voegwerk bij nieuwbouw/ utiliteitsbouw en had in zijn topjaren zeventig tot tachtig voegers in vaste loondienst. Peter Harmsen startte daarnaast mid- den jaren ‘90 met een eigen bedrijf dat zich specialiseerde in onder- houd, restauratie en renovatie van gevels of woningen.

Inmiddels biedt hij met Harmsen Voegwerken en Reinigingstech- niek BV alle mogelijke diensten op dat gebied aan, zodat zowel de particuliere, bedrijfsmatige en vastgoed beherende opdrachtge- vers voor een kleine bijkomende klus niet naar een andere aanne- mer of andere contractant hoeven te zoeken.

Problemen bij bouw nieuwe hal

Harmsen Junior verhuisde een aantal jaren geleden naar de Hum- meloseweg, maar het bedrijf barst- te al snel uit zijn voegen. Alle wa- gens, professionele machines en apparatuur stonden op meerdere gehuurde locaties en rond om het huis, zodat er behoefte kwam aan een hal met mogelijkheden voor opslag, stalling en kantoorruimte. Harmsen kocht een terrein van de gemeente Bronckhorst op het in- dustrieterrein de Winkelskamp en begin 2016 kon met de bouw wor- den begonnen. De contouren van het bedrijfspand waren al duide- lijk zichtbaar toen de Gasunie ont- dekte dat de gasleiding op maar twee meter van het pand lag, ter- wijl minimaal vijf meter wettelijk verplicht was.

De gemeente Bronckhorst trok het boetekleed aan en op kosten van de gemeente werd de hal afge- broken en een paar meter verder opnieuw opgebouwd. Voor Peter Harmsen is de relatie met de ge- meente er niet door verslechterd: “Natuurlijk gaf het veel gedoe en de nodige stress. Er is een fout gemaakt, maar die is niet bewust gemaakt. Alles is in goed overleg opgelost, de onderneming is scha- deloos gesteld en de zaak is posi- tief afgerond. Het heeft mij alleen tijd gekost, want de hal kon pas een paar maanden later in gebruik worden genomen.”

Alles op één plek

Peter Harmsen heeft zes mensen in vaste dienst, en huurt daarnaast geregeld onderaannemers en in- leners in. “Tegenwoordig moet je flexibel zijn. Om grotere opdrach- ten op soms korte termijn aan te nemen, moet je mensen in kun- nen huren, net als voor een kleinere restauratieklus waar juist een andere specialist voor nodig is.”

De ruime bedrijfshal van 850 m2 werkoppervlakte geeft Harmsen Voegwerken en Reinigingstech- niek BV veel meer mogelijkheden om door te groeien, maar ook op ander gebieden is het een flinke verbetering. Harmsen: “Een groot winstpunt is dat ik meer materiaal en aangekocht materieel kan op- slaan, waardoor ik meer werk kan aannemen en meer mensen aan het werk kan zetten. Ik kan ook meer Isoleer- en Impregneerpro- ducten opslaan, waardoor ik van- zelfsprekend scherper kan inko- pen en hierdoor dus ook scherpere offertes kan maken. Alles verloopt ordelijker en meer gestructureerd. Iedereen komt op één plek samen, waardoor er meer overzicht is. Alle medewerkers komen nu ‘s mor- gens in de verwarmde hal om bus- sen, materieel en materialen op te halen, zien elkaar, drinken een kop koffie en er is overleg over de klussen. Ik vind het ook belangrijk dat het personeel het naar hun zin heeft. Ik heb een eigen kantoor- ruimte, een IT-ruimte, er is een vergaderkamer en een kantine. In de werkplaats kan onderhoud aan apparatuur plaatsvinden of wor- den schoongemaakt, waardoor het langer meegaat en we hoeven minder onderhoud uit te beste- den. Alles gaat praktischer, fijner en sneller, dus ik ben bijzonder blij met ons nieuwe onderkomen.”

Gratis offerte ontvangen?

    Naam

    E-mail

    Telefoonnummer

    Werkzaamheden *

    2018-11-13T13:34:47+01:0003-02-2017|Nieuws|